Podziel się:

30 lipca 2011, Malin. Konkurs na „Szarlotkę” – ciasta i desery nie tylko z jabłek

wtorek 19th, Lipiec 2011 / 12:51 Autor:
Kategoria: Imprezy masowe

Konkurs na Szarlotkę     LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich ogłasza Konkurs na ”SZARLOTKĘ”  – ciasta i desery nie tylko z jabłek, który odbędzie się 30 lipca 2011 r. w – Świetlicy Wiejskiej w Malinie.
     „SZARLOTKA” – to tak naprawdę tylko nazwa, gdyż w konkursie mogą brać udział ciasta i desery oczywiście na bazie jabłek, ale nie tylko, bo także innych owoców i produktów lokalnych z Kocich Gór.

REGULAMIN KONKURSU:


ORGANIZATOR KONKURSU:
 

 • Konkurs na „SZARLOTKĘ” (zwany w dalszej części konkursem) został przygotowany przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH (zwane w dalszej części LGD KWT).

DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

 • Rozstrzygnięcie konkursu, jak i prezentacja przedkonkursowa ciast i deserów oraz ich degustacja odbędzie się w sobotę 30 lipca 2011 roku w ramach III FOLKLORIADY „Śpiewające Wsie” w świetlicy wiejskiej w Malinie – Gmina Wisznia Mała.

CELE KONKURSU:

 • Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych sporządzania oraz przygotowania wypieku ciast
 • Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych ciast i deserów z Kocich Gór
 • Promocja walorów wsi polskiej
 • Promocja poszczególnych gmin wchodzących w skład Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
 • Promocja twórców lokalnych
 • Promocja produktów lokalnych
 • Promocja Stowarzyszeń
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu
 • Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W konkursie mogą uczestniczyć ciasta i desery przygotowane przez mieszkańców całego powiatu trzebnickiego (głównie terenu LSR: Trzebnica, Oborniki Śląskie, Prusice, Wisznia Mała i Zawonia), a także Stowarzyszenia, do czego bardzo serdecznie zachęcamy.
 • Każdy uczestnik konkursu przygotowuje blachę jednego rodzaju ciasta i/lub jeden deser i przekazuje go organizatorowi.
 • Uczestnicy konkursu otrzymają zwrot produktów do wypieku ciasta lub zrobienia deseru (najprawdopodobniej mąka lub/i cukier).
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia – najpóźniej do czwartku 28 lipca do:
  - Pani Doroty Leń (do dnia 20 lipca 2011 roku) – tel. 609 141 335 lub dorotalgd@wp.pl, albo osobiście w Biurze LGD – Urząd Miejski w Trzebnicy, piętro II, p.101
  - Pani Katarzyny Jarczewskiej (od 21 do 28 lipca 2011 roku) – tel. 609 141 303 lub kasiajarczewska@onet.eu
  - zgłoszenia można również przesyłać do 28 lipca na adres e-mailowy Biura LGD KWT – lgdkwt@wp.pl
 • Liczba zgłoszeń jest nieograniczona
 • Ciasto lub deser może być dokonany w dowolnym miejscu, jednak potrawa powinna być dostarczona na konkurs w formie gotowej w dniu imprezy (sobota 30 lipca ) do godz. 16.30 do świetlicy w Malinie. Do ciasta lub deseru należy dołączyć jego nazwę i dane wykonawcy.
 • Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny ciast i deserów w dniu 30 lipca br. o godz. 17.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny

KRYTERIA OCENY:

 • Komisja dokona wyboru najlepszego ciasta lub deseru oceniając:
  - oryginalność i kreatywność – 0 – 10 pkt
  - walory smakowe – 0 – 10 pkt
  - estetyka przygotowania oraz sposób dekoracji ciasta – 0 – 10 pkt
  - SUBIEKTYWNE odczucia członków komisji po degustacji 0 – 5 pkt
 • Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Jury wybierze jednego zwycięzcę konkursu w kategorii ciasta i jednego zwycięzcę konkursu w kategorii desery.  W obu kategoriach przyzna po dwa wyróżnienia. Jakie to będą nagrody to NIESPODZIANKA:)
 • Ze zwycięzcą i wyróżnionymi zostaną przeprowadzone wywiady, które zostana opublikowane na stronie internetowej Organizatowa – www.krainawzgorz.pl
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa.
 • Zdjęcia wszystkich potraw biorących udział w konkursie zostaną opublikowane również na stronie internetowej Organizatora www.krainawzgórz.pl – Każdy uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża na to zgodę
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ W DNIU KONKURSU – W SOBOTĘ 30 LIPCA O GODZ. 18.30

INNE ISTOTNE INFORMACJE:

 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu do dnia Konkursu
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny
 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o  zwycięzcach i uczestnikach konkursu na portalach internetowych i w prasie
 • Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie
 • Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Organizatora: www.krainawzgorz.pl
  Będzie również na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, stronach internetowych urzędów gmin i innych portalach społecznościowych
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu to: DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

 

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum