Podziel się:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół

piątek 13th, Kwiecień 2012 / 15:02 Autor:
Kategoria: Rozmaitości

     Wójtowie i burmistrzowie gmin będących beneficjentami działania 321 realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich spotkali się 26 marca b.r. we Wrocławiu w Urzędzie Marszałkowskim na uroczystym podpisaniu umów.
     Na liście rankingowej znalazło się 76 gmin w tym również Gmina Wisznia Mała, które będą usprawniać i budować sieci kanalizacyjne na swoim terenie. W planie jest wybudowanie około 200 km kanalizacji. Wartość wszystkich projektów wynosi około 157 milionów złotych.
     Całkowity koszt projektu realizowanego przez naszą gminę wynosi prawie 6 milionów złotych.  Zostanie skanalizowany Wysoki Kościół oraz dokończona zostanie kanalizacja Ligoty Pięknej i Wiszni Małej.

     Duża część tej kwoty będzie współfinansowana w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
     W ramach tego Działania udziela się pomocy na realizację projektów w zakresie:

  • gospodarki wodno-ściekowej w szczególności:
    - zaopatrzenia w wodę
    - odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej
  • tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych
  • wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy
  • rozbudowy infrastruktury dostępu do Internetu, ale na razie żadna gmina nie zgłosiła chęci inwestowania w ten obszar.

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum