Podziel się:

Analiza SWOT Krainy Wzgórz Trzebnickich – czyli dlaczego warto osiedlać się w gminie Wisznia Mała?

wtorek 21st, Grudzień 2010 / 11:15 Autor:

     Kolejny dokument, którego nie może nie znać mieszkaniec gminy Wisznia Mała: Lokalna Strategia Rozwoju zaplanowana w perspektywie do 2015 roku – Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich. Plik w formacie pdf do ściągnięcia tu.


     Bardzo zainteresowała mnie analiza SWOT pięciu gmin będących członkami Lokalnej Grupy Działania: Obornik Śląskich, Prusic, Trzebnicy, Wiszni Małej i Zawoni a zwłaszcza mocne strony oraz szanse naszego regionu. Sądzę, że nasza gmina w  wielu przypadkach wybija się ponad przeciętną:

Mocne strony:

 • atrakcyjne położenie geograficzne w pobliżu Wrocławia
 • walory przyrodnicze, Wzgórza Trzebnickie, lasy, rzeka Odra i jej dopływy
 • zróżnicowanie w krajobrazie
 • sadownictwo i ogrodnictwo oraz dobra jego jakość
 • silne tradycje uzdrowiskowe i wypoczynkowe
 • związki historyczne sąsiadujących gmin
 • budowle sakralne, obiekty zabytkowe, stanowiska archeologiczne
 • międzynarodowe Sanktuarium Świętej Jadwigi w Trzebnicy
 • działalność stowarzyszeń w tym na poziomie regionalnym
 • aktywność organizacji sportowych i mieszkańców
 • duży potencjał ludzki, młodzi, dobrze wykształceni mieszkańcy
 • ludność napływowa angażująca się w życie gmin
 • duży potencjał artystyczny

Szanse:

 • rozwój turystyki i gospodarstw agroturystycznych, rozbudowa ośrodków rekreacyjnych
 • rozwój ścieżek rowerowych, pieszych oraz konnych
 • powstający szlak cysterski
 • rozwój gospodarstw rolnych oraz przekwalifikowanie się części na działalność nierolniczą
 • odtworzenie i zagospodarowanie stawówhodowlanych
 • rozwój i wypromowanie produktów lokalnych
 • większe wykorzystanie bliskości Wrocławia
 • napływ ludności z Wrocławia i nie tylko na tereny wiejskie, baza osadnicza (działki budowlane)
 • integracja społeczności poprzez stowarzyszenia
 • współdziałanie sektora samorządowego, biznesowego i pozarządowego
 • współpraca innym organizacjami, sąsiedztwo innych LGD (korzystanie z doświadczeń)
 • rozwijająca się aktywność obywatelska
 • życzliwość samorządów dla inicjatyw lokalnych
 • pozyskiwanie środków finansowych

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum