Podziel się:

Droga ekspresowa S5 na odcinku Korzeńsko – Wrocław. Ciekawostki.

niedziela 29th, Grudzień 2013 / 19:22 Autor:
Kategoria: Drogi i kolej

Projekt budowlany dla drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – Wrocław (węzeł Widawa) to prawdziwa kopalnia ciekawych i niejednokrotnie bardzo zaskakujących informacji. Oto niektóre z nich:

48,034 km to całkowita długość odcinka S5 od Korzeńska do węzła Widawa. Ten nowy odcinek drogi z istniejącym układem drogowym powiąże 6 węzłów drogowych:

  • Żmigrodek
  • Żmigród
  • Krościna
  • Prusice
  • Trzebnica
  • Kryniczno

 

W dwóch miejscach nowa droga przebiegać będzie po śladzie istniejącej już drogi krajowej nr 5: pomiędzy Korzeńskiem a Borkiem oraz w ramach węzła Trzebnica.

Zaprojektowany w/w odcinek drogi S5 przebiegać będzie przez teren 5 gmin:

  • Żmigród – 14,65 km
  • Prusice – 13,20 km
  • Trzebnica – 6,50 km
  • Wisznia Mała – 12,80 km
  • Wrocław – 0,90 km

 

Podczas Generalnego Pomiar Ruchu wykonanego w 2005 roku na drodze krajowej DK5 na odcinku Wrocław-Trzebnica, wykazano natężenie ruchu 15 700 pojazdów na dobę. W 2008 roku inne badania przeprowadzone na tym samym odcinku wykazały wzrost natężenia ruchu do około 19 000 pojazdów na dobę.

Wg prognoz, w 2015 roku, na tym odcinku nastąpi całkowite wyczerpanie przepustowości – średnie dobowe natężenie ruchu wyniesie około 26 000 pojazdów. 

Nawet najwięksi optymiści twierdzą, że S5 na odcinku Wrocław-Trzebnica zostanie oddana do eksploatacji dopiero rok później!

Prognoza na 2035 rok to około 46 000 pojazdów na dobę. Na odcinku z Korzeńska do Trzebnicy 22 000 – 30 000 aut.

Na terenie naszej gminy, w okolicy skrzyżowania DK5 z drogą prowadzącą do Mienic powstaną dwa miejsca obsługi podróżnych:

  • MOP Wisznia Mała Wschód o pow. 6,5 ha
  • MOP Wisznia Mała Zachód o pow. 8,7 ha

 

W każdym z MOP-ów będzie ponad 90 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 45 i 51 dla samochodów ciężarowych, 4 dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

Na projektowanym odcinku drogi (Korzeńsko – Wrocław) przewiduje się wybudowanie 45 wiaduktów i estakad, 15 przejść i 65 przepustów dla zwierząt. W rejonie inwestycji stwierdzono występowanie następujących gatunków zwierząt:

  • płazy: ropucha szara, ropucha zielona, żaba wodna, żaba trawna, żaba moczarowa, kumak nizinny, rzekotka drzewna, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna
  • gady: zaskroniec zwyczajny, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka,
  • bezkręgowce: kozioróg dębosz, pachnica dębowa, barczatka Kataks, modraszek nausithous, czerwończyk nieparek
  • ryby: płocie, jazie, klenie, leszcze, okonie, krąpie, sandacze, węgorze i gatunki chronione – kiełb białopłetwy, różanka, piskorz, koza złotawa, koza
  • ptaki: bąk, bocian czarny, bocian biały, błotniak stawowy, trzmielojad, derkacz, zimorodek, żuraw, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, jarzębatka, gąsiorek i ortolan
  • ssaki: bóbr europejski, wydra, jeż zachodni, ryjówka aksamitna, łasica, gronostaj, sarna, jeleń, dzik, zając szarak, lis, kuna leśna, nietoperze – mopek Barbastella, nocek duży, nocek późny, nocek wąsatek, nocek rudy, mroczek późny, mroczek posrebrzany, karlik drobny, karlik malutki, karlik większy, borowiaczek, borowiec wielki, gacek brunatny i gacek szary.

 

Inwestycja wymaga usunięcia 16 127 drzew, 9650 drzew zostanie posadzonych.

W celu ochrony przed hałasem wybudowane zostaną 23 ekrany akustyczne o łącznej długości 13,85 km.
Najwyższy, koło Wysokiego Kościoła będzie miał wysokość 6 m, pozostałe w zależności od ukształtowania terenu mierzyć będą:
3 m, 4,5 m oraz 5,5 m.

Źródło: Projekt budowlany dla drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław – LINK

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum