Podziel się:

Encyklopedia Wiszni Małej – ludność

środa 19th, Styczeń 2011 / 16:53 Autor:
  1. Wisznia Mała - ludność8565 osób zamieszkiwało w gminie Wisznia Mała na przełomie roku 2009/2010: 4182 mężczyzn i 4383 kobiety.
  2. Przyrost naturalny w 2009 roku wyniósł 31
  3. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (wiek do 14 lat): 1349 osób
  4. Ludność w wieku produkcyjnym: 6026 osób
  5. Emeryci: 1010 osób
  6. Gęstość zaludnienia: 83 osoby/km2

Stan na 31.12.2009r. Żródło: www.stat.gov.pl

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum