Podziel się:

Jakość wody w naszych kranach – dopuszczalne ale bardzo duże stężenie azotanów w wodzie z ujęcia w Wiszni Małej

poniedziałek 29th, Lipiec 2013 / 11:50 Autor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej opublikowało na swojej stronie internetowej sprawozdania z badań wody jakie zostały przeprowadzone pod koniec 2012 roku przez laboratorium Hamilton Poland. Próbki do tych badań pobrano w Krzyżanowicach (ze Stacji Uzdatniania Wody w Psarach), Krynicznie (SUW w Krynicznie) i w Wiszni Małej (SUW w Wiszni Małej).

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że woda z ujęcia w Wiszni Małej  zawiera duże stężenie azotanów: 32,8 mg/l.  Dla Światowej Organizacji Zdrowia jest to ilość dopuszczalna. Norma wynosi 50 mg/l i obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Jednak już w Stanach byłaby to przekroczenie  normy ponad trzykrotne.

Dla porównania w Krzyżanowicach odnotowano stężenie 1,9 mg/l a w Stacji w Krynicznie 8,5 mg/l.

Azotany są powszechnie występującymi jonami w środowisku człowieka: wodzie, glebie i żywności, co jest konsekwencją naturalnego obiegu azotu, zanieczyszczeń antropogenicznych oraz stosowania ich w przetwórstwie spożywczym. Szkodliwość azotanów wynika z możliwości przekształcenia w azotyny, których nadmierne spożycie wywołuje niedokrwistość. Niska zawartość azotanów w wodzie jest konieczna w przypadku niemowląt. Spożywanie wody z zawartością azotanów powyżej 10 mg/l może powodować u dzieci niedotlenienie.

Uwaga: chlorki, siarczany i azotany pozostają w wodzie  również po przegotowaniu.

Dla zainteresowanych:

  • PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej – jakość wody – LINK
  • Drinking water quality standards – LINK
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu - Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – charakterystyka wybranych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych oraz fizykochemicznych – LINK

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

2 Comments on “Jakość wody w naszych kranach – dopuszczalne ale bardzo duże stężenie azotanów w wodzie z ujęcia w Wiszni Małej

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum