Podziel się:

Jeszcze raz o S5 – nasi samorządowcy piszą apel, posłowie interpelacje, a minister odpowiada krótko

wtorek 15th, Marzec 2011 / 19:21 Autor:
Kategoria: Drogi i kolej

S5 na razie nie będzie     Obecnie oddział GDDKiA we Wrocławiu oczekuje na przekazanie projektu budowlanego przygotowywanego przez firmę Transprojekt Warszawa sp. z o.o.
     Następnie ten sam wykonawca będzie zobligowany do wykonania szczegółowego projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania dokumentacji przetargowej.
     Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nastąpiło przeszło roczne opóźnienie prac, do których wykonawca został zobligowany.
     Jest to odpowiedź z 24 lutego 2011 roku podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 19977 posłanek: Aldony Młyńczak i Moniki Wielichowskiej.
Żródło: tutaj

     Portal informacyjny gminy Żmigród podaje, że samorządowcy z całego naszego powiatu wystosowali apel do Ministra Infrastruktury zwracając uwagę, że wstrzymanie inwestycji przez rząd w momencie, kiedy udało się zakończyć pomyślnie wszelkie kwestie proceduralne nie może być przez samorządy zaakceptowane.

     Trzymam kciuki za powodzenie tej inicjatywy, ale po przeczytaniu kilkunastu odpowiedzi na  interpelacje poselskie, w których jedne przeczą drugim straciłem juz nadzieję. Oto próbka:

     07-10-2008 – Interpelacja nr 5544. Posłowie Roman Kosecki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maciej Orzechowski, Jakub Rutnicki i Jarosław Urbaniak do Ministra Infrastrukury. Panie Ministrze: Kiedy Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zakończy prace przygotowawcze nad wytyczeniem i zaprojektowaniem tego odcinka trasy S5 i czy termin realizacji przed czerwcem 2012 r. odcinka drogi Poznań – Wrocław w kategorii drogi ekspresowej nie jest zagrożony?
     Odpowiedź Zbigniewa Rapciaka podsekretarza stanu: Jeżeli wszystkie decyzje środowiskowe zostaną wydane w terminie, przewiduje się, że do końca przyszłego roku zakończony zostanie proces przygotowawczy, z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej włącznie. Konsekwencją powyższego będzie rozpoczęcie robót budowlanych w 2010 r. Zatem należy stwierdzić, iż w chwili obecnej nie istnieje zagrożenie niezrealizowania tej inwestycji w zaplanowanym horyzoncie czasowym.
Źródło: tutaj
20-07-2009 – Zapytanie nr 4451. Posłowie Ewa Drozd, Tomasz Piotr Nowak, Maciej Orzechowski, Jakub Rutnicki, Piotr Waśko i Marek Zieliński: Wnoszę do Pana Ministra zapytanie o działania i harmonogram prac podejmowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nad budową drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań – Wrocław. Na jakie etapy podzielona jest budowa? Czy inwestycja ta zostanie zrealizowana do Euro 2012?
Odpowiedź Macieja Jankowskiego podsekretarza stanu: Należy stwierdzić, iż realizacja powyższych zadań zgodnie z przyjętymi harmonogramami uzależniona jest od uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych oraz zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych.
Żródło: tutaj

Wszystkie interpelacje w tej sprawie można odnaleźć korzystając z wyszukiwarki Google: Kliknij

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum