Podziel się:

Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Trzebnicy

poniedziałek 22nd, Październik 2012 / 23:13 Autor:

      W przyszłym roku władze Trzebnicy planują otworzyć w stolicy naszego powiatu Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Ta odważna decyzja, da możliwość naszym dzieciom i wnukom, pobierania edukacji muzycznej na najwyższym poziomie.
      Już teraz, burmistrz Trzebnicy, chcąc lepiej się przygotować do realizacji tego zadania organizuje konsultacje społeczne.
      Ze strony UM Trzebnicy można ściągnąć ankietę, którą po wypełnieniu należy wysłać na adres e-mail Biura Promocji m. Trzebnica.


      W  szkołach muzycznych I stopnia realizowane jest wyłącznie kształcenie artystyczne, w 6-letnim lub 4-letnim cyklu kształcenia.
      Do szkół muzycznych I stopnia przyjmowani są kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia, którzy pomyślnie przejdą badania przydatności.
      Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
      W szkołach II stopnia prowadzi się kształcenie na kilku wydziałach, umożliwiających uzyskanie wykształcenia w następujących specjalnościach:

  • muzyk – instrumentalista – po ukończeniu wydziału instrumentalnego
  • muzyk – wokalista – po ukończeniu wydziału wokalnego (4-letni)
  • muzyk – nauczyciel rytmiki – po ukończeniu wydziału rytmicznego
  • muzyk – lutnik – po ukończeniu wydziału lutniczego.

     Szkoły II stopnia przygotowują do wykonywania zawodu muzyka odpowiedniej specjalności oraz stwarzają możliwość ubiegania się o przyjęcie do akademii muzycznych.
      W szkołach II stopnia utrzymany jest wymiar godzin kształcenia indywidualnego w zakresie gry na instrumencie lub śpiewu (tj. 2 godziny lekcyjne po 45 minut tygodniowo), w ostatniej klasie zwiększa się do trzech godzin lekcyjnych tygodniowo.
      W szkołach tych wzrasta liczba przedmiotów i godzin zajęć teoretycznych: literatura muzyczna, historia muzyki, formy muzyczne, harmonia.
      Dość często zdarza się, że szkoły I stopnia i szkoły II stopnia połączone są w jeden zespół szkół muzycznych, mający siedzibę w tym samym budynku szkolnym, zarządzany przez jednego dyrektora oraz posiadający wspólną kadrę pedagogiczną i tak z pewnością stanie się w Trzebnicy.

Wypełnij ankietę: LINK

      Do posłuchania – Orkiestra Symfoniczna PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu pod dyrekcją Artura Wróbla. Koncert „Suita Europejska” w Sali Audytoryjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego 17.05.2012

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum