Podziel się:

Łukasz Ozimek – kandydat Stowarzyszenia Wysoki Kościół do Rady Gminy Wisznia Mała z okręgu nr 2

poniedziałek 10th, Listopad 2014 / 19:09 Autor:

ulotka-www

Dużo zmian zaszło ostatnio w Wysokim Kościele.

Od 2012 roku realizujemy w Wysokim Kościele wieloetapowy projekt rewitalizacji wysokokościelskiego parku, zainicjowany budową drewnianej wiaty, ze środków funduszu sołeckiego i dofinansowania gminnego. Stanowi ona miejsce spotkań mieszkańców Wysokiego Kościoła i okolic i pozwala na realizację jednego z głównych założeń Stowarzyszenia, jakim jest integracja mieszkańców wsi. W ramach realizacji tego planu organizowane są zarówno imprezy stacjonarne, jak i plenerowe. Na przykład, w tym roku z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy Wyprawę Poszukiwaczy Skarbów.
Podczas ostatnich dwóch lat konsekwentnie realizowaliśmy kolejne etapy projektu, polegające na rozbudowie architektury okalającej wiatę, konserwacji placu zabaw oraz pracach mających na celu przygotowanie terenu do realizacji dalszych inwestycji. Prace te obejmują kontrolowaną wycinkę drzew, niwelacje terenu oraz jego systematyczne odchwaszczanie.
Od momentu założenia Stowarzyszenia w 2013 roku udało nam się pozyskać dotacje z dwóch niezależnych programów unijnych, na sumę niemal 40 000 zł. Dokonaliśmy tego dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia oraz dobrej współpracy z władzami Gminy.

Jakie plany na przyszłość?

Dotychczasowa działalność w ramach Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia pokazały moją determinację w dążeniu do wyznaczonych celów. Teraz chciałbym rozszerzyć zasięg moich działań. Kolejne inicjatywy, które w ramach Stowarzyszenia już zaczęliśmy realizować, mają na celu integrację Wysokiego Kościoła ze wsiami ościennymi, a w dalszym etapie również promocję całego regionu Wzgórz Trzebnickich.
Moje główne cele to pozyskiwanie funduszy unijnych na kolejne projekty: budowę świetlic i innych miejsc integracji w sąsiednich wsiach oraz projekty szersze, promujące nasz okręg. Obecnie, wspólnie z OKSiR-em przygotowujemy się do organizacji zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim, których trasa przebiegać będzie min. przez Pierwoszów, Machnice i Wysoki Kościół.

Dlaczego chcesz zostać radnym?

Jako radny postaram się przekonać Radę Gminy o konieczności zapewnienia środków finansowych w budżecie Gminy na wspomaganie oddolnej aktywności mieszkańców, w postaci wkładu własnego, niezbędnego do pozyskania większości dotacji unijnych przez stowarzyszenia.
Ponadto moim celem jako radnego będzie zwrócenie uwagi Rady Gminy na nasze potrzeby. Chcę wpłynąć na zwiększenie ilości inwestycji prowadzonych na terenie naszego okręgu. Na przykład poprawienie infrastruktury drogowej to bardzo dobra inwestycja w przyszłość regionu, która zachęci nowych mieszkańców do osiedlania się na tych terenach. A wzrost ilości mieszkańców gminy jest zawsze motorem rozwoju! Ponadto, mieszkamy przecież w pięknej okolicy. Naprawdę niewielkim nakładem pracy i przy ograniczonych możliwościach finansowych możemy stworzyć dogodne warunki dla rozwoju turystyki.

Dziękuję za rozmowę

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum