Podziel się:

O biciu piany czyli jak Starosta Adach i Radni IV kadencji szpital ratowali – część I

piątek 11th, Grudzień 2015 / 08:51 Autor:

Rok 2010  – dług Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy wynosi 8 milionów złotych
(obecnie to prawie 30 milionów)

15 grudnia 2010 r. – Sesja Rady Powiatu

Starosta Robert Adach omówił dwie uchwały dotyczące kredytów dla szpitala. Powiedział m.in., że wstrzymanie płatności kredytów opłaca się, ponieważ bank nie pobiera odsetek za wstrzymanie płatności, co jest korzystne. Po drugie pozyskano zewnętrzne środki na oddział rehabilitacyjny i w przyszłym roku 20 % trzeba będzie sfinansować ze środków szpitala. Po trzecie rząd pracuje nad ustawą o restrukturyzacji i zadłużeniach szpitali powiatowych i być może będzie tak, że rząd zrestrukturyzuje dług szpitala. Dodał, że kontrakt z NFZ na 2011 rok nie jest atrakcyjny.

Szpital Trzebnicki jest jednym z niewielu, który nie zwiększa zadłużenia. Po drugie nie został oddłużony przez powiat, gdy w większość powiatów oddłużała szpitale, a po trzecie dług szpital spłaca z własnych środków. Powiedział, że do tego przyczynili się także radni poprzednich kadencji , w tym Marek Koliński, którzy przegłosowali połączenie trzebnickich szpitali i zadłużenie nie rosło. Jednak fakt, iż połączenie przesunięto było o rok spowodowało wzrost długu. Zapytał dyrektora szpitala o kwotę.

Dyrektor Szpitala Pan Edward Puchała powiedział, że w momencie łączenia szpitali dług wynosił 22 milionów złotych, obecnie jest to kwota 8 milionów złotych.

Uchwała nr I/19/10 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego nr IX/53/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie poręczenia kredytu zaciąganego przez Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, została podjęta .

15 czerwca 2011 r. – Sesja Rady Powiatu

Uchwała nr VI /51/ 2011 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za 2010 rok, została podjęta.

28 września 2011 r. – Sesja Rady Powiatu

Krzysztof Głuch odczytał treść swojego wniosku kierowanego do Zarządu Powiatu odnośnie zwołania przez Zarząd komisji, w celu omówienia możliwych scenariuszy odnośnie przyszłości Szpitala im św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy oraz o przeprowadzenie na sesji debaty na ten temat. Dodał, że inspiracją tego wniosku była dyskusja jaka miała miejsce na posiedzeniu komisji. Na posiedzeniu komisji Dyrektor szpitala mówił, że jest alternatywa odnośnie przyszłości szpitala: od pozostawienia sytuacji prawnej szpitala w obecnym kształcie poprzez przekształcenie w spółkę prawa handlowego, do ogłoszenia upadłości. Starosta natomiast przedstawił inne propozycje. Jakiś ekonomista wykonuje też w tej sprawie analizę SWOT. Dlatego temat należy przedyskutować. Następnie radny złożył na ręce Przewodniczącego Rady 2 egzemplarze Wniosku.

Starosta Robert Adach zabrał głos i powiedział, że Zarząd mimo, że ustawa mówi, że przekształcenie szpitala to kompetencja Zarządu nie pozostawił sobie tego tematu. Decyzję będzie podejmował Zarząd powiatu, ale dyskusje na ten temat na posiedzeniu komisji już były. Starosta mówił, że jest za tym by dyskutować. Zaproponował, aby dyskusja odbyła się na posiedzeniu komisji, na które zaproszeni byliby wszyscy radni, a podsumowanie byłoby na sesji. Starosta poprosił, by spotkanie to odbyło się po zrobieniu przez ekonomistów analizy SWOT – zarząd przedstawi radnym dokumenty, na podstawie których podejmie decyzję. Odpowiedzialność za tą decyzję poniesie Zarząd ale w świetle jupiterów. Starosta dodał, że na konwencie starostów, w którym brał udział wicestarosta, obecny był p.o. dyrektor Dolnośląskiego NFZ . Każdy ze szpitali w wyniku rozdziału środków z NFZ za I półrocze przyniósł straty. Dyrektor NFZ do którego zwrócono się z tym problemem, powiedział ze nie jest to jego kompetencja. Na szczęście problem można przedstawić przy pomocy Konsorcjum Szpitali, które m.in. służy do rozmów z NFZ – bo jednostkowy szpital nic nie osiągnie, NFZ rozmawia z poszczególnymi szpitalami z pozycji siły. Działania zapewne podejmą też starostowie. Starosta wspomniał też o marce trzebnickiego szpitala.

Uchwała nr VII /66/ 2011 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, za 2011 rok, została podjęta.

na podstawie protokołów z sesji Rady Powiatu Trzebnickiego IV kadencji – ciąg dalszy nastąpi

Zarząd Powiatu Trzebnickiego IV kadencji:

1. Robert Adach
2. Arkadiusz Poprawa
3. Joanna Wiraszka
4. Józef Wnęk
5. Zygmunt Wojciechowski

Rada Powiatu Trzebnickiego IV kadencji:

1. Adach Robert
2. Brewka Andrzej
3. Cybulska Renata
4. Cymerman Ryszard
5. Głuch Krzysztof
6. Koliński Marek
7. Matusiak Małgorzata
8. Okuniewicz Piotr
9. Orzechowska Magdalena
10. Poprawa Arkadiusz
11. Sokołowski Tomasz
12. Szkaradziński Mariusz
13. Wiraszka Joanna
14. Wnęk Józef
15. Wojciechowski Zygmunt
16. Wojtkowiak Ryszard
17. Wysocki Waldemar
18. Zarentowicz Sławomir
19. Zdziarski Jan

Prezydium Rady:
Koliński Marek – Przewodniczący Rady Powiatu
Cybulska Renata – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Wysocki Waldemar – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum