Podziel się:

OKSiR Wisznia Mała – Konkurs Plastyczny: Gwiazda Betlejemska

wtorek 06th, Grudzień 2011 / 15:24 Autor:

gwiazda-baner     OKSiR Wisznia Mała zaprasza do udziału w konkursie plastycznym: Gwiazda Betlejemska – różne formy ujęcia Gwiazdy Betlejemskiej.

 • Termin składania prac: 30 grudnia 2011 r.
 • Wręczenie nagród: 8 stycznia 2012 r.
  podczas Opłatka Gminnego

REGULAMIN
Konkurs Plastyczny „Gwiazda Betlejemska”
 (różne formy ujęcia „Gwiazdy Betlejemskiej”)

Cele konkursu:

 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • prezentacja talentów plastycznych

Uczestnicy konkursu:

 • indywidualni uczestnicy
 • dzieci i młodzież, działający w przedszkolach, szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury, placówkach wychowawczych i innych.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs został podzielony na cztery kategorie wiekowe:

 • dzieci w wieku przedszkolnym;
 • uczniowie klas 1 – 3;
 • uczniowie klas 4 – 6;
 • uczniowie gimnazjum.

Kryterium oceny prac:

 • samodzielność wykonania (w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym, organizator dopuszcza pomoc w przygotowaniu prac przez osoby dorosłe);
 • nawiązanie do tradycji świątecznej;
 • staranność wykonania;
 • wrażenie artystyczne.

Na konkurs można nadesłać maksymalnie 2 gwiazdy jednego autora wykonane w dowolnej technice przestrzennej (tzn. wykończona z każdej strony).  Wielkość i waga gwiazdy muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince oraz aby można ją było bezpiecznie powiesić np. pod sufitem.

Termin składania prac:

Prace należy złożyć do dnia 30 grudnia 2011 roku w siedzibie organizatora:
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród

 • Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas „Opłatka Gminnego” organizowanego w styczniu.
 • Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie. 
 • Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagrody głównej w każdej kategorii wiekowej oraz dwóch wyróżnień.

Uwagi końcowe:

 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek autora (klasa), adres, nr tel. kontaktowego, nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
 • Metryczkę z danymi należy wykonać komputerowo. Ozdoby opisane nieczytelnie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Do metryczki należy załączyć kartkę z podpisaną klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Plastycznego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania prac we wszelkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych”.
 • Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Dostarczając prace na konkurs, uczestnik przenosi autorskie prawa na Organizatora, akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na publikację danych osobowych, wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych i na stronie internetowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody autorów i bez wypłacania im honorariów.
 • Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, którego werdykt jest ostateczny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela OKSiR Wisznia Mała
pod nr telefonu 071 312 70 76, 501 411 229

gwiazda-plakat

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum