Podziel się:

Powstaje Strategia Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2014 – 2020. Ty też możesz ją współtworzyć!

piątek 29th, Sierpień 2014 / 22:35 Autor:
Kategoria: Rozmaitości

Strategia rozwoju gminy to długookresowy (perspektywiczny) plan działania, określający strategiczne cele rozwoju oraz przyjmujący takie kierunki i priorytety działania (cele operacyjne i zadania realizacyjne), a także alokację środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji przyjętych celów i zadań. Ogólne biorąc, strategia rozwoju gminy odpowiada na podstawowe pytanie: co musimy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości w celu optymalnego zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców? – (Dr Marek Ziółkowski, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej).

Gmina przystąpiła do przygotowania dokumentu Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Ty też możesz ją współtworzyć – wypełniając ankietę:

 

Kalendarz najważniejszych wydarzeń związanych z przygotowaniem tego ważnego dokumentu jest następujący:

27.09.2014 – prezentacja metodologii pracy na posiedzeniu Rady Gminy”,
do 20.09.2014 r. – ankietowanie za pośrednictwem internetu (już rozpoczęte),
od 01.09 do 15.09.2014 r. – ankietowanie bezpośrednie przez ankieterów,
03.09 oraz 09.09.2014 – warsztaty strategiczne,
pierwsza połowa października – konsultacje społeczne projektu Strategii,
do 30.10.2014 r. – opracowanie ostatecznej wersji Strategii.

Proszę podać jak Pani / Pan ocenia sytuacją w gminie Wisznia Mała w zakresie poniżej wymienionych obszarów:

 • Utrzymanie czystości.
 • Dostępność do miejsc w żłobkach.
 • Dostępność miejsc w przedszkolach.
 • Dostęp do bibliotek publicznych.
 • Poziom kształcenia dzieci i młodzieży.
 • Programy pozaszkolne dla dzieci i młodzieży –zajęcia pozalekcyjne, koła sportowe itp.
 • Dostęp do placów zabaw, boisk i świetlic.
 • Dostęp do imprez kulturalnych i sportowych.
 • Programy dla seniorów – organizacja czasu osobom starszym.
 • Dostęp do opieki zdrowotnej na podstawowym poziomie.
 • Bezpieczeństwo publiczne – poczucie bezpieczeństwa.
 • Dostęp do sieci wodociągowej.
 • Dostęp do sieci kanalizacyjnej.
 • Dostęp do sieci gazowej.
 • Dostęp do sieci energetycznej.
 • Utrzymanie dróg gminnych i infrastruktury drogowej.
 • Dostępność ścieżek rowerowych
 • Zbiórka odpadów komunalnych.
 • Warunki rozwoju działalności gospodarczej.

Co w Pani / Pana odczuciu należy do silnych lub słabych stron Gminy Wisznia Mała:

 • Położenie geograficzne, komunikacja z ośrodkami miejskimi.
 • Stan środowiska naturalnego.
 • Warunki naturalne sprzyjające rozwojowi rolnictwa.
 • Walory przyrodnicze umożliwiające rozwój turystyki.
 • Komunikacja lokalna (linie autobusowe, przystanki na terenie gminy).
 • Infrastruktura drogowa, sieć dróg, stan nawierzchni, itp.
 • Dostępność usług teleinformatycznych (telefon, internet).
 • Oferta edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży oraz poziom edukacji w szkołach gminnych.
 • Opieka zdrowotna (dostęp do ośrodków zdrowia, gabinetów stomatologicznych, itp.).
 • Atrakcyjność dla przedsiębiorców.
 • Możliwość podjęcia pracy na terenie gminy.
 • Sprawność władz lokalnych.
 • Potencjał do rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
 • Aktywność lokalnych społeczności.
 • Liczba osób w wieku produkcyjnym.
 • Oferta terenów możliwych do zainwestowania.

 To tylko dwa spośród osiemnastu pytań na jakie należy odpowiedzieć podczas wypełniania ankiety. Ty też możesz się wypowiedzieć:

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

3 Comments on “Powstaje Strategia Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2014 – 2020. Ty też możesz ją współtworzyć!

 • warto opracować dobrą, rzetelną, realną i konstruktywną Strategię rozwoju. Wszystko będzie rozsądnie wyznaczone i wiadomo co, kiedy i jakimi środkami realizować przy jakich wcześniej zdefiniowanych ryzykach. Ja jednak proponuję – żartobliwie – aby jednym z punktów przedmiotowej Strategii była weryfikacja tzw. Radnych, którzy w niektórych przypadkach są bezradni, albo są bo tak zawsze było, bo nie ma innych chętnych. Szanowni Państwo – nie piszę , że wszyscy Radni są BEZradni, ale z pewnością są i tacy, co już dawno utracili kontakt z rzeczywistością. Na sporadycznie organizowanych zebraniach wiejskich nie są w stanie zabrać głosu….Więc czy taki Radny jest bardziej radny czy bezradny?
  Szanowny Panie Andrzeju….I znowu sytuacja się powtórzy, jak wtedy przy Pana artykule o łapanych psach. Niewiele osób tu zagląda i niewiele osób to przeczyta.
  Pozdrawiam Pana i kibicuję Pańskim inicjatywom i pomysłom.

 • Przyznaję, mój wpis był nieco zaczepny, ale i to nie wystarcza, aby ktoś tu zajrzał. Bezradni nie zajrzą, no bo i jak ?, no bo i po co? No przecież i i tak jesteśmy radnymi, więc po co cokolwiek czytać?
  Pozdrawiam
  A z innej beczki? Nie ma Pan Panie Andrzeju wrażenia, że informacje na BIP-ie UG pojawiają się nieregularnie i z dużym opóźnieniem? Chodzi mi np. o protokoły z Sesji RG? Nie ma żadnego przez 4 miesiące, a potem pojawiają się 2 w ciągu jednego dnia. Czy to świadczy o poszanowaniu Klienta zewnętrznego? Ma Pan możliwość powiadomienia o tym fakcie Wójta Gminy?

 • Andrzej Podrez Post author

  Ciekawy temat Pan porusza. Okazuje się, że „z regulacji ustawowych nie wynika wprost obowiązek udostępniania protokołów sesji rady gminy w BIP. Dlatego też – w świetle postanowień art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym – za wystarczające uznać należy określenie w statucie gminy takich zasad i warunków dostępu do protokołu sesji rady gminy, które zapewniają osobie zainteresowanej możliwość zapoznania się z treścią tego protokołu, na przykład poprzez wgląd do niego na indywidualne żądanie albo poprzez wyłożenie go w dostępnym miejscu w siedzibie urzędu.” (źródło: wspolnota.org.pl).
  Pozostaje się tylko cieszyć, że w ogóle są publikowane :) . Też czytam te protokoły i wnerwia mnie to, że publikowane są z takim opóźnieniem.

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum