Podziel się:

Prof. Kasztelewicz z AGH o Miłocinie: wzorcowa rekultywacja i rewitalizacja terenów górniczych

czwartek 08th, Marzec 2012 / 17:11 Autor:
Kategoria: Przegląd prasy

milocin-01

     Na łamach czasopisma Kopaliny (nr 1/2012) ukazał się artykuł prof. dr hab Zbigniewa Kasztelewicza z Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie pt. Ekonomiczna rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych.
     Autor omawia w nim aspekty działalności górniczej po zakończeniu wydobycia. Definiuje pojęcia rekultywacji* i rewitalizacji* terenów pogórniczych oraz przytacza pozytywne przykłady takich działań.
     Za wzorcowe uważa zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Zakładzie Górniczym Pierwoszów, w którym początki eksploatacji sięgają 1995 roku.


     Obecnie na terenie zrekultywowanym o powierzchni 7ha znajduje się tam Kompleks Rekreacyjny Miłocin, w którym precyzyjnie zaplanowano domki letniskowe, łowiska dla miłośników wędkarstwa, place zabaw dla milusińskich, miejsca do organizowania dużych i kameralnych spotkań towarzyskich, wesel i konferencji.
     Autor ocenia, że zmieniając profil działalności maksymalnie wykorzytano potencjał zakładu górniczego i stworzono zupełnie nową jakość.
     Przy udziale Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trwają prace na rekultywacją skarpy południowej. 

Źródła:

  • Kopaliny – czasopismo górnictwa odkrywkowego
  • Z.Kasztelewicz: Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych – FNiTG, Kraków 2010

Definicje:

  • rekultywacja – nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.
  • rewitalizacja - (łac. re – powrót + vita – życie) jak wskazuje praktyka działalności górniczej należy pod tym pojęciem rzoumieć wszelkie działania jakie po procesie rekultywacji następują i są ukierunkowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (za autorem)

milocin-02

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum