Podziel się:

Przekazanie drogi Wrocław-Oborniki Śląskie prywatnemu zarządcy coraz bliżej

poniedziałek 19th, Wrzesień 2011 / 12:09 Autor:
Kategoria: Drogi i kolej

roboty-drogowe     Jak podaje Dolnośląska Służba Dróg  i Kolei we Wrocławiu tylko do 26 września można składać oferty w przetargu na przebudowę i utrzymanie drogi nr 342 (Wrocław – Oborniki Śl.) w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.
     Do tego pilotażowego programu zaproszono 12 firm:

 • Berger Bau Polska Sp. z o. o. z Wrocławia,
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S. A. z Kędzierzyna – Koźla,
 • Bickhardt Bau Polska Sp. z o. o. z Wrocławia,
 • Strabag – Projekt Sp. z o. o. z Wrocławia,
 • POL- DRÓG Dolny Śląsk S. A. z Oleśnicy,
 • EUROVIA POLSKA S. A. z Kobierzyc,
 • GRAWIL Sp. z o. o. z Włocławka,
 • SKANSKA S. A. z Warszawy,
 • MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S. A. z Krakowa,
 • Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe z Wrocławia,
 • ROTOMAT Sp. z o. o. z Wrocławia
 • Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS S. A. z Wrocławia.

     Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany najpierw przebudować a następnie dbać o ten 12 kilometrowy odcinek drogi. Przez 12 lat! Czy znajdzie się chętny? Zakres robót utrzymaniowych jest olbrzymi:

 • utrzymanie czystości ulic w miejscowościach ( letnie) oraz jezdni w innych miejscach mogących mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu,
 • koszenie traw i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach, rowach i trawnikach w miastach – nie mniej niż 2 razy w roku, ostatni pokos nie później niż do końca sierpnia
 • czyszczenie urządzeń odwadniających polegający na oczyszczeniu rowów ścieków, przepustów pod drogami i zjazdami, kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i ściekowych, studzienek odwadniających mostowych, kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików, udrażniania studni chłonnych, wylotów sączków podłużnych i poprzecznych, zbiorników odprowadzających
 • utrzymanie poboczy polegające na ścince zawyżonych poboczy gruntowych i uzupełnianiu niesortem lub frezowiną poboczy powybijanych wraz z zagęszczeniem, wg potrzeb ( w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego)
 • utrzymanie zieleni przydrożnej polegające na usuwaniu gałęzi i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych, uschniętych, uszkodzonych, które zagrażają zdrowiu lub mieniu obywateli, karczowaniu, usuwaniu samosiewów, odrostów krzaków i odmładzaniu żywoplotów, szkodnikami i oddziaływaniem ruchu drogowego oraz inne roboty związane z utrzymaniem zieleni,
 • utrzymanie i naprawa oznakowania pionowego i poziomego
 • naprawa barier ochronnych stalowych polegająca na wymianie uszkodzonych elementów w niezbędnym zakresie,
 • naprawy cząstkowe nawierzchni polegające wykonaniu zespołu zabiegów technicznych, wykonanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
 • naprawy cząstkowe chodników i ścieków przykrawężnikowych, międzyjezdniowych i terenowych,
 • ustawianie rozbieralnych zasłon pczeciwśnieżnych przy drodze wojewódzkiej, zimowe utrzymanie dróg tj. odśnieżanie i usuwanie śliskości które należy prowadzić zgodnie z przyjętymi standardami oraz wytycznymi ZUD.

     Jak się jeździ drogę krajową nr 5 każdy wie, tak więc dobry stan dróg Wrocław – Oborniki oraz Szewce – Wisznia Mała wydaje się być bardzo istotny dla mieszkańców gminy Wisznia Mała pracujących w stolicy Dolnego Śląska.
     Miejmy nadzieję, że przetarg zostanie rozstrzygnięty pozytywnie.

Trzebnica24.eu – wieści z powiatu trzebnickiego

Dodaj komentarz

Skomentuj na Facebook-u

Obserwuj na Facebook-u

Archiwum