Przerwa w dostawie wody – 20.10.2014 (poniedziałek)

Jak informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej w dniu 20.10.2014r. (poniedziałek) wystąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 9:00 do 15:00. w Psarach przy ul. Parkowej od nr 47 do końca (w kierunku Krzyżanowic).

Jednocześnie przedsiębiorstwo zawiadamia, że czas ten może ulec skróceniu bądź wydłużeniu.

Więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa (skablowanie) odcinka linii napowietrznej SN 20kV nr – L-156 na działkach nr 399/4, 399/3, 520/2, 520/4, 403, 574, budowa stacji transformatorowej na działce nr 406 i budowa linii kablowych i przyłącza 1kV do działki nr 435/4 w Psarach”
na działkach nr 491, 520/2, 403, 574, 520/4 i na części działek  492/2, 512, 474/2, 406, 486, 399/4, 399/3 i 435/4, obręb Psary.

Więcej

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o pozwoleniu na realizację budowy wałów na rz. Widawie

Wojewoda dolnośląski wydał dwa obwieszczenia, w których zawiadamia o wydaniu dwóch decyzji (nr 25/14 i nr 26/14 z dn. 22.09.2014r.) o zezwoleniu  Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji w zakresie budowy wałów wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi na rzece Widawie m.in. na pograniczu gm. Wisznia Mała i m. Wrocławia.

Więcej

Strategia rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2014-2020 – konsultacje społeczne

W związku z przystąpieniem do kolejnego etapu prac nad dokumentem strategicznym pn. „Strategia Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2014-2020” Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza do udziału w tworzeniu Strategii poprzez udział w konsultacjach społecznych projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała.

Uwagi można nadsyłać do 21 października 2014 r.: Więcej