Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała

Na podstawie §32 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała w związku z zarządzeniem nr 135/2018 r. Wójta Gminy Wisznia Mała z dn. 31 sierpnia 2018 r. ws. zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała na I kadencję 2018-2020

Wójt Gminy Wisznia Mała:

  • zarządził przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała na I kadencję w latach 2018-2020 w dniu 28. września 2018 r.,