IV rata podatku

Czwarta rata podatku płatna do 15 listopada 2011 roku.

Wpłat można dokonywać u Sołtysa w dniach:

  • 5-10 listopada 2011 roku w godz. 16.00-20.00
  • oraz 14-15 listopada 2011 roku w godz. 16.00-20.00.