Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił MPZP Psary

Zgodnie z informacją z dn. 28 listopada 2011r. zamieszczoną na stronie internetowej www.geowisznia.pl miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Psaty został zaskarżony i wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu została stwierdzona nieważność zaskarżonej uchwały.

W chwili obecnej dla terenów położonych w obrębie Psary nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – trwają prace nad nowymi planami miejscowymi. Więcej na ten temat w zakładce: Nowe MPZP w Psarach.

Więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała ws. przebudowy gazociągu

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia,  że na wniosek z dn. 24 października 2011 r. (uzupełniony ostatecznie dn. 13 grudnia 2011 r.) pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oddział we Wrocławiu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu w/c DN150 na DN400 Rogoż – Cholewkarska oraz bodowie stacji pomiarowej gazu w ramach przyłączenia Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. Wrocław.

Więcej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania ws. budowy trasy S5

Wojewoda dolnosląski zawiadamia, że na wniosek Generalnej Dyrektora Dróg Krajowych i Autosrtad, działającego za pośrednictwem Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Przygotowania Inwestycji GDDKiA oddział we Wrocławiu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł „Widawa” Wrocław.

Więcej

Konkurs plastyczny „Gwiazda Betlejemska”

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w  Wiszni Małej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Gwiazda Betlejemska”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Prace należy składać do 30 grudnia 2011 r. w siedzibie OKSiR Wisznia Mała.  Wręczenie nagród odbędzie się 8 stycznia 2012 r. podczas Opłatka Gminnego.

Więcej