Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podaje do publiczniej wiadomości, że dnia 31. stycznia 2012r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia w ramach działań związanych z Modernizacją Węzła Wodnego, tj.:

  • przebudowie i modernizacji kanału Odra-Widawa wraz z przelewem,
  • budowie wałów przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy wraz przebudową mostów drogowych i kolejowych.

Więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 31. stycznia 2012r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia w ramach działań związanych z Modernizacją Węzła Wodnego, tj.:

  • przebudowie i modernizacji kanału Odra-Widawa wraz z przelewem,
  • budowie wałów przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy wraz przebudową mostów drogowych i kolejowych.

Więcej