Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – droga ekspresowa S5

Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że decyzją nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r.:

  • udzielił zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ – węzeł „Widawa” Wrocław”, Więcej