Zajęcia w OKSiR

ZAJECIA ARTYSTYCZNE

Zajęcia teatralne: od 18.09.2012r.

wtorek od 15:00-16:30 (zajęcia teatralno- muzyczne)
Opłata miesięczna: 10,00 zł

Prowadzący: Anna Wojda, Jolanta Kupis

Zajęcia plastyczno- ceramiczne: od 19.09.2012r.

- zajęcia dla dzieci :
środa od 16:00-17:30
Opłata miesięczna: 25,00 zł (zniżki dla rodzeństwa!!!)

- zajęcia dla dorosłych:
środa od 18:00-19:30
Opłata miesięczna: 40,00 zł

Prowadzący: Elżbieta Filipkiewicz

Zajęcia taneczne: od października 2012

poniedziałek od 18:30-19:30 zajęcia taneczne dla dzieci
środa od 18:30-19:30 zajęcia fitness dla kobiet
Opłata miesięczna: do uzgodnienia z instruktorem (opłata uzależniona
od wielkości grupy)

Prowadzący: Instruktor Kajetan Bartnicki

Zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach: od października 2012

sobota od godz. 14:00- 16:00 (zajęcia po 45 min.)
Opłaty miesięczne: do ustalenia z instruktorem

Prowadzący: Mateusz Franczak
Zapisy nr tel: 509 432 197

ZAJECIA SPORTOWE

Szkółka szachowa: od 19.09.2012r

środa od 18:00-19:00
Miejsce zajęć: OKSiR Wisznia Mała
Zajęcia bezpłatne

Prowadzący: Łukasz Butkiewicz

Zajęcia treningowe Nordic Walking: od 06.10.2012

sobota (godziny do ustalenia z instruktorem)
Opłata miesięczna: (opłata uzależniona od wielkości grupy)
Organizator zapewnia sprzęt sportowy

Prowadzący: Mateusz Szalkowski, Łukasz Szewczak

Szczegółowe informacje dotyczące godziny oraz miejsca spotkań można
uzyskać od instruktorów:
Łukasz Szewczak nr tel. 509 919 778,
Mateusz Szalkowski nr tel. 509 160 233

Gimnastyka dla dzieci (w wieku od 5-8 lat) z elementami akrobatyki: od 10.09.2012r

poniedziałek od godz. 13:30- 14:30
wtorek od godz. 13:30- 14:30
Miejsce zajęć: Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej (sala gimnastyczna)
Opłata miesięczna: 45,00 zł

Prowadzący: Piotr Zaleski
Zapisy nr tel: 601 779 989

Gimnastyka korekcyjna dla dorosłych: od 17.09.2012r

poniedziałek od I grupa: 17:50-18:50
poniedziałek od II grupa: 19:00-20:00
Miejsce zajęć: świetlica wiejska w Ligocie Pięknej (budynek po szkole)
Opłata: 10 zł/ za zajęcie

Prowadzący: Henryk Kiewra

Zajęcia JOGI : od 06.09.2012r.

czwartek od 18:30-20:00
Opłata: 75 zł (za 4 zajęcia) lub 125 zł (za 8 zajęć)
Do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest posiadanie stroju sportowego
(strój nie krepujący ruchów), koca lub maty antypoślizgowej.

Prowadzący: Arkadiusz Andrzejewski

ZAJECIA JĘZYKOWE

Język angielski: od 18.09.2012r.

wtorek od 16:30-18:00 grupa 0
wtorek od 18:15- 19:45 grupa I
Opłata: do uzgodnienia z instruktorem (opłata uzależniona od wielkości
grupy)

Prowadzący: Renata Łakomska

Język niemiecki: od 20.09.2012r.
czwartek od 16:30-18:00 grupa początkująca
Opłata: do uzgodnienia z instruktorem (opłata uzależniona od wielkości
grupy)

Prowadzący: Małgorzata Dynia

——

Zapisy: tel. 71 312 70 76, 501 411 229
e-mail: oksir@wiszniamala.pl

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP PSARY III

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem można się zapoznać w dniach od 18.09.2012 r. do 17.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.10.2012r o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wisznia Mała z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2012 r.

Projekt MPZP PSARY III – tekst

Projekt MPZP PSARY III – załącznik graficzny 

Więcej

Cyfrowa szkoła w Psarach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach jako jedyna w powiecie trzebnickim zakwalifikowała się do pilotażowego rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Z samego województwa dolnośląskiego spłynęło około 200 wniosków, a szkoła w Psarach znalazła się wśród 20 wyróżnionych. Elżbieta Komarzyńska, dyrektorka szkoły ma zatem powody do zadowolenia, choć jak przyznaje, czeka ich dużo pracy.

Więcej  w Kurierze Trzebnickim  →