Odwołanie wyłożenia do publicznego wglądu projektów MPZP PSARY I, MPZP SZYMANÓW

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY I oraz terenów połóżonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, które miało się odbyć zgodnie z obwieszczeniem z dn. 22.11.2012r. w dniach 29.11.2012 – 31.12.2012.

Nowy termin wyłożenia zostanie podany w odrębnym obwieszczeniu.

Więcej

Klub Filmowy – spotkanie 27.11.2012 (wtorek)

Kolejne spotkanie Klubu Filmowego odbędzie się we wtorek 27.11.2012r. o godz. 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Psarach.

Obejrzymy film Jasona Reitmana z 2007r. Nie moralizuje, nie poucza, często bawi… a poza tym ponoć jest „pieruńsko inteligentny”.

W rolach głównych młode pokolenie: Ellen Page i Michael Cera.

Zapraszamy!

-WSTĘP WOLNY -

Więcej →

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów MPZP PSARY I, MPZP SZYMANÓW

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY I oraz terenów połóżonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z projektami można się zapoznać w dniach od 29.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej 1, 55-114 Wisznia Mała, od poniedziałku do piatku w godzinach 10:00 – 14:00 (w środy do godz. 16:00).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.12.2012r o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej 1, 55-114 Wisznia Mała.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wisznia Mała z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2013 r.

Więcej

Klub Filmowy – spotkanie 22.11.2012 (czwartek)

Kolejne (jakby nie patrzeć – piąte) spotkanie Klubu Filmowego odbędzie się w czwartek 22.11.2012r. o godz. 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Psarach.

Obejrzymy film z 2007r. w reżyserii Seana Penna – znanego bardziej z występowania przed (a nie za) kamerą. W roli głównej Emile Hirsch.

Zapraszamy!

-WSTĘP WOLNY -

Więcej →