Wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że została wydana decyzja w postępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczengo dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-spotkaniowego wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 295, obręb Psary.

Więcej