Niskie ciśnienie wody w kranach?

Jak informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15  w związku z awarią pompy na stacji uzdatniania wody w Psarach do dnia 11.12.2013r. (środa) do godz. 15:00 wystąpi obniżone ciśnienie wody w miejscowościach: Psary, Szymanów i Krzyżanowice.

Jednocześnie przedsiębiorstwo zawiadamia, że czas ten może ulec skróceniu, bądź wydłużeniu.

Informacja na podstawie komunikatu na stronie interenetowej przedsiębiorstwa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że została wydana decyzja w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji nr 15/2013 z dn. 1.10.2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczengo dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-spotkaniowego wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 295, obręb Psary.

Więcej