Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 29.09-1.10.2014

W dniach od 29 września do 1 października 2014r. (poniedziałek – środa) w Psarach, Szymanowie i Krzyżanowicach będzie organizowana akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych. Kontenery ustawione zostaną w poniedziałek w godzinach porannych i zabrane w środę również w godzinach porannych.

Poniżej wymieniono (i orientacyjne zaznaczono na mapie) punkty zbiórki odpadów.
Więcej

Czy Psary zaistnieją w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020?

TO ZALEŻY M.IN. OD MIESZKAŃCÓW…

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2014-2020,  która wytyczy dalsze kierunki rozwoju naszej gminy, określi wizję, misję oraz cele i przedsięwzięcia strategiczne na najbliższe lata. Przyjęcie dokumentu stanowić będzie podstawę korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Mieszkańcy mają możliwość wpłynąć na kształt tego dokumentu m.in. wypełniając anonimową ankietę, przygotowaną przez Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji, które na zlecenie gminy opracowuje tę strategię. Ankietę można wypełnić do 20.09.2014r.

SPRAWY WAŻNE DLA PSAR I ICH MIESZKAŃCÓW MUSZĄ POJAWIĆ SIĘ W TEJ STRATEGII !

Zachęcam do wypełnienia ankiety. Im więcej osób, tym bardziej słyszalny w Wiszni będzie głos z południa gminy.

Więcej