Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że dnia 24.10.2014r. zostało wydane postanowienie Starosty Trzebnickiego nr OŚRiL.673.7.31.2014 w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa (skablowanie) odcinka linii napowietrznej SN 20kV nr – L-156 na działkach nr 399/4, 399/3, 520/2, 520/4, 403, 574, budowa stacji transformatorowej na działce nr 406 i budowa linii kablowych i przyłącza 1kV do działki nr 435/4 w Psarach”
na działkach nr 491, 520/2, 403, 574, 520/4 i na części działek 492/2, 512, 474/2, 406, 486, 399/4, 399/3 i 435/4, obręb Psary.

Więcej