Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej na działkach nr 267/9, 267/11, 456/1, 456/2, 255/3 wraz z kanalizacją deszczową na działkach nr 255/3, 504/2 w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała”.

Więcej