Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 23-25.03.2015

W dniach 23 – 25 marca 2015r. (poniedziałek – środa) w Psarach, Szymanowie i Krzyżanowicach będzie organizowana akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych. Kontenery ustawione zostaną w poniedziałek w godzinach porannych i zabrane w środę w godzinach popołudniowych.

Poniżej wymieniono (i orientacyjne zaznaczono na mapie) punkty zbiórki odpadów.
Więcej

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej – 24.03.2015 (wtorek)

Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Sołectwa Psary Wójt Gminy Wisznia Mała podaje do publicznej wiadomości Mieszkańców Sołectwa Psary, że na dzień 24.03.2015 (wtorek) na godz. 18:00 zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Psarach, ul. Główna 40.

Więcej

Spotkania ws. budowy wałów powodziowych – 11.03.2015 (środa)

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zaprasza zainteresowanych mieszkańców Psar, Krzyżanowic i Szymanowa na spotkania, które odbędą się w środę, 11.03.2015r.

  • o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej w Psarach,
  • o godz. 19:30 w świetlicy wiejskiej w Szymanowie.

Więcej