MPZP Psary Północ – wyłożenie projektu planu, dyskusja publiczna, składanie wniosków

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o zmianie terminów związanych z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC:

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
    - od 25 września 2017 r. do 30 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała , pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu
  • dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
    w dniu 25 października 2017 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, pokój nr 12
  • składania wniosków i uwag do wyłożonego projektu planu
    - w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 r.

Więcej