Przerwa w dostawach wody w Psarach – 29.05.2018 (wtorek)

Jak informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej  w dniu 29 maja 2018 r. (wtorek) w godz. od 9:00 do 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w Psarach do odbiorców przy:

 • ul. Długiej (nr 40-68) i
 • ul. Parkowej (nr 37 – 79 oraz nr 40-64).

Ponadto podczas prac remontowych może być utrudniony dojazd do posesji.

Czas przerwy w dostawie wody może ulec zmianie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 71 312 82 27.

MPZP Psary Północ – ponowne wyłożenie planu, dyskusja publiczna, składanie uwag

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC:

 • wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. MPZP PSARY PÓŁNOC wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  - od 23 maja 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała , pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu
 • dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
  w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, pokój nr 12
 • składania wniosków i uwag do wyłożonego projektu planu
  - w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2018 r.

Więcej