Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 31. stycznia 2012r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia w ramach działań związanych z Modernizacją Węzła Wodnego, tj.:

  • przebudowie i modernizacji kanału Odra-Widawa wraz z przelewem,
  • budowie wałów przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy wraz przebudową mostów drogowych i kolejowych.

  Na podstawie inforamcji na stronie BIP RDOŚ we Wrocławiu:
http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1616:owbieszczenie-o-wydanej-decyzji-na-modernizacj-www-w-zakresie-przebudowy-i-modernizacji-kanau-odra-widaw-wraz-z-przelewem-urzdzenie-pitrzce-jaz-budowie-waow-przeciwpowodziowych-w-dolinie-rz-widawy-wraz-z-przebudow-mostow-drogowych-i-kolejowych&catid=36:ogoszenia&Itemid=67
Dostęp 10 lutego 2012 r. godz. 14.30

Comments are closed.