Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podaje do publiczniej wiadomości, że dnia 31. stycznia 2012r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia w ramach działań związanych z Modernizacją Węzła Wodnego, tj.:

  • przebudowie i modernizacji kanału Odra-Widawa wraz z przelewem,
  • budowie wałów przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy wraz przebudową mostów drogowych i kolejowych.

Z dokumentacją może zapoznać się każdy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, pokój 3018, w godzinach 7.30-15.30.

Na podstawie inforamcji na stronie BIP RDOŚ we Wrocławiu:
http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1617:obwieszczenie-podajace-do-publicznej-wiadomoci-informacje-o-wydanej-decyzji-na-modernizacj-www-w-zakresie-przebudowy-i-modernizacji-kanau-odra-widawa-wraz-z-przelewem-urzdzenie-pietrzce-jaz-budowie-waow-przeciwpowodziowych-w-dolinie-rz-widawy-&catid=36:ogoszenia&Itemid=67
Dostęp 10 lutego 2012 r. godz. 14.30

Comments are closed.