Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że stwierdził uchybienie terminu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Paniowic „Moje Paniowice” do wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dnia 31. stycznia 2012 r. znak WOŚ.4233.1.2011.ŁCK.

Z treścią postanowienia można zapoznać się m.in. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała. Treść obwieszczenia poniżej.

Na podstawie informacji na stronie BIP RDOŚ we Wrocławiu:
http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1752:obwieszczenie-o-wydanym-postanowieniu-stwierdzajcym-uchybienie-terminu-do-wniesienia-odwoania-od-deczyji-rdo-we-wrocawiu-dla-modernizacji-www-tj-przebudowy-i-modernizacji-kanau-odra-widawa-wraz-z-przelewem-oraz-przebudowa-waow-w-dolinie-widawy&catid=36:ogoszenia&Itemid=67
Dostęp: 26. kwietnia 2012r. godz. 19:00

Comments are closed.