Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – droga ekspresowa S5

Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że decyzją nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r.:

  • udzielił zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ – węzeł „Widawa” Wrocław”,
  • zatwierdził projekt budowlany,
  • zatwierdził podział nieruchomości,
  • nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Treść Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego

Na podstawie serwisu BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego http://duw.ibip.wroc.pl/public/get_file.php?id=140190
dostęp: 19. czerwca 2012r. godz. 18:15

Comments are closed.