Odwołanie wyłożenia do publicznego wglądu projektów MPZP PSARY I, MPZP SZYMANÓW

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY I oraz terenów połóżonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, które miało się odbyć zgodnie z obwieszczeniem z dn. 22.11.2012r. w dniach 29.11.2012 – 31.12.2012.

Nowy termin wyłożenia zostanie podany w odrębnym obwieszczeniu.

Na podstawie informacji z serwisu BIP Gminy Wisznia Mała.
http://www.bip.wiszniamala.pl/webcm/home?op=displayTDocDocumentTemplate&id=9381&templateId=1
dostęp: 29.11.2012r., godz. 16:30

 

Comments are closed.