Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przystąpił do przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia w ramach działań związanych z Modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego…tj.

  1. przebudowie i modernizacji kanału Odra-Widawa wraz z przelewem (urządzenie piętrzące – jaz).
  2. przebudowie wałów przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy wraz z przebudową mostów drogowych i kolejowych.

  Na podstawie informacji na stronie BIP gminy Wisznia Mała: http://www.bip.wiszniamala.pl/file4webcm/7268/Obwieszczenie_przebudowa_waw_w_dolinie_Widawy Dostęp 19 sierpnia 2011 r. godz. 21.00

Comments are closed.