NOWY KOD POCZTOWY dla Psar, Szymanowa i Krzyżanowic

Dla miejscowości Psary, Szymanów i Krzyżanowice został zmieniny kod pocztowy na 51-188.Zgodnie z informacją zamieszczoną w Urzędzie Gminy w Wiszni Małej Poczta Polska zmieniła kod miejscowości podlegających pod Urząd Pocztowy Wrocław 49 przy ul. Kamieńskiego 92.

Zmiana została przeprowadzona w 2009 roku, ale dopiero terez informacja ta dotarła do gminy i Mieszkańców. Do dnia dzisiejszego (25.07.2013) informacja na ten temat nie pojawiła się na oficjalnych stronach urzędu gminy, niemniej jednak postanowiłem, że należy ją przekazać Mieszkańcom.

Szczegółowe pismo wyjaśniające całą sytuację jest wywieszone w Urzędzie Gminy w Wiszni Małej w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

Referat Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej
Magdalena Szatkowska – referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
tel. 71 312 70 25 wew. 47
e-mail: m.szatkowska@wiszniamala.pl
pok. nr 5

Dodatkowo aktualne kody pocztowe można sprawdzić na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl w zakładce „Znajdź kod pocztowy”

Comments are closed.