NOWY STARY KOD POCZTOWY dla Psar, Szymanowa i Krzyżanowic

Poczta Polska powróciła do starego kodu pocztowego 51-180 dla miejscowości Psary, Szymanów i Krzyżanowice.W dniu 15 lipca 2013r. Poczta Polska poinformowała Urząd Gminy Wisznia Mała o obowiązującym na terenie Krzyżanowic, Psar i Szymanowa kodzie pocztowym (Pocztowy Numer Adresowy), który dla ww. miejscowości był 51-188. Kod ten obowiązywał od 2009r., lecz o tym fakcie mało kto (w tym Urząd Gminy) wiedział.

W dniu 14 sierpnia 2013r. Poczta Polska poinformowała Urząd Gminy, że od dnia 07 sierpnia 2013r. prawidłowy kod pocztowy dla miejscowości Krzyżanowice, Psary i Szymanów w gminie Wisznia Mała to 51-180. Tym samym powrócono do kodu dotychczas powszechnie stosowanego.

Aktualne kody pocztowe można sprawdzić na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl w zakładce „Znajdź kod pocztowy”.

Comments are closed.