Budowa S5 – informacja GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu informuję, że zamierza przystąpić w roku 2014 do budowy drogi ekspresowej S – 5 Wrocław – Poznań na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław.

W związku z powyższym, w okresie od listopada 2013 r. do marca 2014 r. planowana jest wycinka drzew i zieleni kolidującej z projektowanym pasem drogi ekspresowej S – 5.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prosi również o to, aby nie planowano nowych upraw, nie podejmowano działań związanych z ochroną roślin i nie wykonywano żadnych nowych nasadzeń na działkach, które znalazły się w pasie drogi ekspresowej S – 5 na mocy decyzji ZRID Nr 9/12 z dnia 28.05.2012 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – w związku z toczącymi się przed Wojewodą Dolnośląskim postępowaniami o ustalenie wysokości odszkodowania – przypomina również o konieczności przesłania do siedziby GDDKiA przy ul. Powstańców Śląskich 128 oświadczenia zawierającego numer konta bankowego, adresy właścicieli konta oraz ich podpisy. Jest to wymagane do wypłaty odszkodowania, w wysokości ustalonej w drodze decyzji administracyjnej (ostatecznej).

Na podstawie informacji na stronie gminy Wisznia Mała:
http://wiszniamala.pl/components/download/send.php?pos_id=1520
Dostęp 12.09.2013, godz. 13:15

Comments are closed.