Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na części działek nr 457/2, 508, 468 obręb Psary.

Lokalizacja dz. nr 457/2, 508, 468 obręb Psary
(na podstawie portalu www.geowisznia.pl)

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 10 Kpa z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, pokój nr 11.

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące powyższej sprawy zgodnie z art. 63 Kpa.

Poniżej załączono stosowne obwieszczenie dotyczące tej sprawy.

Na podstawie informacji z serwisu BIP Gminy Wisznia Mała.
http://www.bip.wiszniamala.pl/webcm/home?op=displayTDocDocumentTemplate&id=12622&templateId=1
Dostęp 18.07.2014r. godz. 16:00

 

Comments are closed.