Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o umorzeniu postępwań administracyjnych ws. budowy wałów na rz. Widawie

Wojewoda dolnośląski wydał dwa obwieszczenia, w których zawiadamia o wydaniu decyzji umarzających postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy wałów wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi na rzece Widawie m.in. na pograniczu gm. Wisznia Mała i m. Wrocławia.

Poniżej znajdują się odnośniki do obu zawiadomień:

Obwieszczenie nr IF-AB.7840.2.19.2013.JT2 z dn. 14 lipca 2014 – dot. części inwestycji pod nazwą: Komponent B3-2, rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rzeki Odry, obiekty WWW nr 44.4; 44.5; 44.6; 45.4; 44.7; 44.8; 44.9; 44.10; 19; 42.2; 43.

Obwieszczenie nr IF-AB.7840.2.20.2013.JT2 z dn. 14 lipca 2014 – dot. części inwestycji pod nazwą: Budowa obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej dla kanału przerzutowego Odra-Widawa i doliny Widawy wraz z przebudową obiektów mostowych. Odcinek B 3-2 storna lewa od mostu kolejowego w km 155.415 linii nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów do ujścia do Odry. Obiekty WWW nr 44.18; 44.17, 44.16, 44.15, 46.2, 42.3, 42.3.1

Z treścią obu decyzji umarzających można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2112 w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenia pobrano ze strony BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dn. 28 lipca 2014. Wyżej wymienione obwieszczenia zostały opublikowane na stronie BIP gminy Wisznia Mała w dn. 23 i 25 lipca 2014r.

Na postawie informacji na stronie BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://bip.duw.pl/download/2/4515/IF-AB78402202013JT2.pdf
http://bip.duw.pl/download/2/4517/IF-AB78402192013JT2.pdf
- dostęp 28 lipca 2014, godz. 9:30

 

Comments are closed.