Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o pozwoleniu na realizację budowy wałów na rz. Widawie

Wojewoda dolnośląski wydał dwa obwieszczenia, w których zawiadamia o wydaniu dwóch decyzji (nr 25/14 i nr 26/14 z dn. 22.09.2014r.) o zezwoleniu  Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji w zakresie budowy wałów wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi na rzece Widawie m.in. na pograniczu gm. Wisznia Mała i m. Wrocławia.

Poniżej znajdują się odnośniki do obu obwieszczeń, w których wyszczególniono działki, na których będzie prowadzona inwestycja :

Decyzja nr 25/14 - Zawiadomienie nr IF-AB.7840.2.15.2014.JT2 z dn. 22 września 2014 - dot. części inwestycji pod nazwą: Budowa obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej dla kanału przerzutowego Odra-Widawa i doliny Widawy wraz z przebudową obiektów mostowych. Odcinek B 3-2 storna lewa od mostu kolejowego w km 155.415 linii nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów do ujścia do Odry. Obiekty WWW nr 44.18; 44.17, 44.16, 44.15, 46.2, 42.3, 42.3.1

Decyzja nr 26/12 - Zawiadomienie nr IF-AB.7840.2.16.2014.JT2 z dn. 22 września 2014 - dot. części inwestycji pod nazwą: Komponent B3-2, rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rzeki Odry, obiekty WWW nr 44.4; 44.5; 44.6; 45.4; 44.7; 44.8; 44.9; 44.10; 19; 42.2; 43.

Z treścią obu decyzji Wojewody Dolnośląskiego można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2112, w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym Wojewoda Dolnośląski informuje, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienia niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wrocławia, Urzędu Gminy Wisznia Mała, Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, na stronach wymienionych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Upływ 14 dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenia zostały podane do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej, powoduje, że czynności doręczenia omawianych decyzji Wojewody Dolnośląskiego uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym.

Obwieszczenia pobrano ze strony BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dn. 14 października 2014. Wyżej wymienione obwieszczenia pojawiły się na stronie BIP gminy Wisznia Mała dn. 14 października 2014r.

Na postawie informacji na stronie BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://bip.duw.pl/download/2/4899/IF-AB78402152014JT2.pdf
http://bip.duw.pl/download/2/4903/IF-AB78402162014JT2.pdf
- dostęp 14 października 2014, godz. 23:30

 

Comments are closed.