Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że dnia 24.10.2014r. zostało wydane postanowienie Starosty Trzebnickiego nr OŚRiL.673.7.31.2014 w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa (skablowanie) odcinka linii napowietrznej SN 20kV nr – L-156 na działkach nr 399/4, 399/3, 520/2, 520/4, 403, 574, budowa stacji transformatorowej na działce nr 406 i budowa linii kablowych i przyłącza 1kV do działki nr 435/4 w Psarach”
na działkach nr 491, 520/2, 403, 574, 520/4 i na części działek 492/2, 512, 474/2, 406, 486, 399/4, 399/3 i 435/4, obręb Psary.

Lokalizacja dz. nr 399/3, 399/4, 403, 406, 435/4, 474/2, 486, 491, 492/2, 512, 520/2, 520/4, 574, obręb Psary
(na podstawie portalu www.geowisznia.pl)

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 10 Kpa z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w urzędzie gminy Wisznia Mała, pok. 11.

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące powyższej sprawy, zgodnie z art. 63 Kpa.

Poniżej załączono stosowne obwieszczenie dotyczące tej sprawy.

Na podstawie informacji z serwisu BIP Gminy Wisznia Mała.
http://www.bip.wiszniamala.pl/webcm/home?op=displayTDocDocumentTemplate&id=13602&templateId=1
Dostęp 13.11.2014r. godz. 10:45

 

Comments are closed.