Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej na działkach nr 267/9, 267/11, 456/1, 456/2, 255/3 wraz z kanalizacją deszczową na działkach nr 255/3, 504/2 w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała”.

Lokalizacja dz. nr 255/3, 267/9, 267/11, 456/1, 456/2, 504/2, obręb Psary
(na podstawie portalu www.geowisznia.pl)

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 K.p.a. z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, w pok. nr 11.

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące powyższej sprawy zgodnie z art. 63 K.p.a.


Na podstawie serwisu BIP Gminy Wisznia Mała
http://www.bip.wiszniamala.pl/webcm/home?op=displayTDocDocumentTemplate&id=13878&templateId=1
dostęp: 20. grudnia 2014r. godz. 19:00

Comments are closed.