Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia, że dnia 23.12.2014r. zostały wydane postanowienia:

  • Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 90/426/14 oraz
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/WR.Z-3-eb-4392-41/14

w postępowaniu administracyjnym ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej na działkach nr 267/9, 267/11, 456/1, 456/2, 255/3 wraz z kanalizacją deszczową na działkach nr 255/3, 504/2 w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała”.

Lokalizacja dz. nr 255/3, 267/9, 267/11, 456/1, 456/2, 504/2, obręb Psary
(na podstawie portalu www.geowisznia.pl)

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 K.p.a. z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, w pok. nr 12.

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące powyższej sprawy zgodnie z art. 63 K.p.a.


Na podstawie serwisu BIP Gminy Wisznia Mała
http://www.bip.wiszniamala.pl/webcm/home?op=displayTDocDocumentTemplate&id=13965&templateId=1
dostęp: 18. stycznia 2015r. godz. 20:15

Comments are closed.