Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamia o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy w postępowaniu administracyjnym ws. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr WRO1138 planowanej do realizacji w miejscowości Psary, przy ul. Głównej 1a” na działce nr 5/2, obręb Psary.

Lokalizacja dz. nr 5/2, obręb Psary
(na podstawie portalu www.geowisznia.pl)

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 10 Kpa z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, pokój nr 12.

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące powyższej sprawy zgodnie z art. 63 Kpa.

Poniżej załączono stosowne obwieszczenie dotyczące tej sprawy.

Na podstawie informacji z serwisu BIP Gminy Wisznia Mała.
http://www.bip.wiszniamala.pl/webcm/home?op=displayTDocDocumentTemplate&id=14023&templateId=1
Dostęp 18.01.2015r. godz. 20:40

 

Comments are closed.