Zmiany w projekcie trasy S5, hałas, problemy komunikacyjne – spotkanie, 26.02.2015r.

W czwartek, 26.02.2015r. o godz. 19:00 w OKSiR w Wiszni Małej odbędzie się spotkanie poświęcone m.in.:

  • zmianom w projekcie budowanej trasy S5 – planowana likwidacja ekranów akustycznych w sąsiedztwie miejscowości,
  • skrzyżowaniu drogi krajowej 5 w Krynicznie,
  • bezpieczeństwu na drogach powiatowych.

W spotkaniu z Mieszkańcami gminy wezmą udział starosta trzebnicki - p. Waldemar Wysocki oraz poseł na sejm RP - p. Przemysław Czarnecki, został również zaproszony wójt gminy Wisznia Mała – p. Jakub Bronowicki. Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja”.

Zmiany w projekcie S5

Firma Astaldi rozpoczęła już prace przy budowie trasy S5 na odcinku Wrocław-Korzeńsko. Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pracuje nad zmianami w zatwierdzonym projekcie budowlanym drogi S5, które przede wszystkim polegają na usunięciu większości pierwotnie projektowanych ekranów akustycznych. W wyniku tych zmian na obszarze naszej gminy z planowanych 8,5 km ekranów może zostać zrealizowane jedynie ok. 2 km !

Rozmieszczenie ekranów akustycznych zgodnie z zatwierdzonym projektem.
- Kliknij aby powiększyć -

Wszystkie projektowane pierwotnie ekrany planuje się obniżyć i skrócić, a przeważającą część – zlikwidować. Zmiany dotyczą sąsiedztwa Wysokiego Kościoła, Wiszni Małej, Ligoty Pięknej, Kryniczna, Malina, Psar i Krzyżanowic. Najdotkliwiej odczują to mieszkańcy Krzyżanowic, Malina (kolonia Kalina) oraz Ligoty Pięknej, których praktycznie pozbawiono jakiejkolwiek ochrony akustycznej. W pozostałych miejscowościach ochronę zmniejszono.

Rozmieszczenie ekranów akustycznych po wprowadzeniu zmian opracowywanych przez GDDKiA.
- Kliknij aby powiększyć -

Wprowadzenie opisanych wyżej zmian zostało umożliwione w wyniku obniżenia norm akustycznych. Nowe normy miały zapobiegać budowaniu na terenach niezabudowanych kilometrów zbędnych ekranów akustycznych. Jak to niestety często bywa, w trakcie nowelizacji wylano dziecko z kąpielą. Obecnie  w ramach źle pojętej oszczędności chce się pozbawić ochrony akustycznej również tereny zabudowane, czego dobitnym przykładem w naszej gminie są Krzyżanowice, których mieszkańcy już są narażeni na uciążliwości związane z sąsiedztwem A8.

Obsługa budowy S5

Kontrowersje budzi również sam proces budowy trasy S5. Do dowozu materiałów wykonawca chce wykorzystać istniejące drogi gminne i powiatowe, np. w Psarach wąską i już zatłoczoną ul. Parkową (droga powiatowa Psary-Krzyżanowice).

Jak informuje Urząd, gmina Wisznia Mała – ze względu na stan techniczny dróg oraz natężenie ruchu – nie wyraża zgodny na taką obsługę budowy i stoi na stanowisku, że wykonawca powinien w ramach budowy trasy S5 zorganizować drogi techniczne (podobnie jak rozwiązano obsługę budowy obwodnicy Wrocławia – autostrady A8).

Comments are closed.