Jabłka dla Psar, Szymanowa i Krzyżanowic

Już w najbliższy czwartek (5 maja 2016 r.) do Psar przyjedzie transport darmowych jabłek dla Mieszkańców Psar, Szymanowa i Krzyżanowic.

Akcję zorganizowali: Stowarzyszenie Uniwersytet Dorosłego Człowieka oraz radna powiatu trzebnickiego Marzanna Jurzysta-Ziętek dzięki wsparciu Fundacji „Potrafię Pomóc” oraz Pana Edwarda Ptaka i Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „Integracja”.

Na terenie Psar dystrybucję koordynuje Stowarzyszenie „Integracja” oraz Rada Sołecka Psar.

Dla każdej rodziny przygotowano skrzynkę jabłek (ok. 22 kg). Jabłka są darmowe a skrzynki nie podlegają zwrotowi.

Dystrybucja odbywa się na zasadach wolontariatu, dlatego prosimy o pomoc osoby, które mają możliwość dostarczyć jabłka swoim sąsiadom, kontakt:

Jabłka na terenie Psar można odebrać w poniższych miejscach: 

 • ul. Parkowa 27 – Wanda Śliwowska (odbiór „hurtowy”)
  tel. 665 393 881
 • ul. Kasztanowa 6 – Anna Gontarz
 • ul. Główna 26 – Aneta Leszczyszyn
 • ul. Główna 46 – Maciej Łamasz
  tel. 501 144 652
 • ul. Polna/Willowa – Aleksandra Telesiewicz
 • ul. Malinowa 11 – Joanna i Jacek Cembrowiczowie
 • ul. Długa 33 – Kazimiera Lech
 • ul. Parkowa 10 – Barbara Staśkiewicz
 • ul. Parkowa 19f – Jarosław Zielonka
 • ul. Wolności 32 – Jerzy Szczerbik
  tel. 605 455 767

 

Comments are closed.