Zebranie wiejskie – 16.09.2016 r. (piątek)

Sołtys i Rada Sołecka Psar zapraszają Mieszkańców na Zebranie wiejskie, które odbędzie się w piątek, 16.09.2016 r. o godz. 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Psarach.

Głównymi tematami zebrania będą: 

  • podział funduszu sołeckiego na 2017 r.,
  • grupa odnowy wsi w Psarach  i planowane działania,
  • sprawy bieżące.

Comments are closed.