Zbiórka odpadów zielonych – lipiec, sierpień 2017

Zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów zielonych na II połowę lipca i sierpień.

Zbiórka obejmuje WYŁĄCZNIE ODPADY ZIELONE:

 • trawa,
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie i
 • pozostałości roślinne.

Bardzo prosimy o niewrzucanie do kontenerów (ani obok nich) innych odpadów niż te, na które są przeznaczone pojemniki.

Harmonogram

W Psarach kontenery będą ustawione w dniach od piątku do poniedziałku w poniższych terminach:

07-10 lipca 2017 r. w następujących miejscach:

 • ul. WOLNOŚCI (przy wjeździe do parku),
 • ul. KASZTANOWA (przy boisku),
 • ul. DŁUGA 10a (teren świetlicy).

28-31 lipca 2017 r. w następujących miejscach:

 • ul. WOLNOŚCI (przy wjeździe do parku),
 • ul. KASZTANOWA (przy boisku),
 • ul. GŁÓWNA 4-10 (plac przy transformatorze).

04-08 sierpnia 2017 r. w następujących miejscach:

 • ul. WOLNOŚCI (przy wjeździe do parku),
 • ul. KASZTANOWA (przy boisku),
 • ul. DŁUGA 10a (teren świetlicy).

25-28 sierpnia 2017 r. w następujących miejscach:

 • ul. WOLNOŚCI (przy wjeździe do parku),
 • ul. KASZTANOWA (przy boisku),
 • ul. GŁÓWNA 4-10 (plac przy transformatorze).

Poza terminami zbiórki odpady zielone można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mienicach.

Jak gromadzić odpady zielone do akcji?

Odpady zielone zaleca się gromadzić w workach do maksymalnie dwóch dni przed terminem podstawienia kontenera, aby odpady w worku foliowym nie zaczęły się rozkładać. Do tego czasu odpady zielone można trzymać na wolnym powietrzu, dzięki temu stracą nadmiar wilgoci i zmniejszymy ich objętość, będą też lżejsze w transporcie (oczywiście zależnie od warunków atmosferycznych).

Jak wyrzucać odpady zielone w czasie akcji?

Wrzucając odpady do kontenera prosimy o wysypanie zawartości worka, tak jak zalecamy robić w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, tak aby w kontenerze znajdowały się tylko odpady zielone, a worki wyrzucić do pojemnika na plastik/metal.

Więcej na: http://www.wiszniamala.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/gospodarka-odpadami

Comments are closed.